Privacy Statement

Gegevensverwerking
Arendsen & Blokzijl Juristen verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Arendsen & Blokzijl Juristen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website informatie aanvraagt. In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Arendsen & Blokzijl Juristen, leggen wij gegevens vast. Arendsen & Blokzijl Juristen gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en haar dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Arendsen & Blokzijl Juristen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement.
U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.