Disclaimer

De informatie op deze website, het blog, onze Linkedin, Facebook en Twitter is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. De inhoud van genoemde informatie is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen. Arendsen & Blokzijl Juristen is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website en andere genoemde kanalen. Informatie verzonden aan Arendsen & Blokzijl Juristen via e-mail of de formulieren op de website is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.