De jungle van garantie – Hanteert Nederland een garantietermijn van 2 jaar?

30
Oct
2014
Posted by: Brandon Blokzijl  /   Category: Consumentenrecht   /   No Comments

Vaak krijg ik in mijn nabije omgeving van alles te horen over het begrip garantie en met name de garantietermijn in Nederland. Hele uitlopende verhalen hoe het bij ons is geregeld. Verwijzingen naar Europees recht terwijl men niet kan aangeven wat het inhoud. Hier wil ik verduidelijking in brengen.

Europese Richtlijn Koop en Garantie
Veel consumenten zijn onder de indruk dat zij standaard recht hebben op de wettelijke garantietermijn van twee jaar gezien dit in de Europese Richtlijn Koop en Garantie als wettelijk minimum is opgenomen. Deze termijn is inderdaad als zodanig voorgeschreven aan de lidstaten. Maar wat men niet weet is dat een EU Lidstaat hiervan mag afwijken zolang dit maar in het voordeel is van de consument. En laat dit nou net het geval zijn in Nederland.

Nederlands recht
Naar Nederlands recht is ervoor gekozen deze twee jarige termijn niet over te nemen. Simpelweg omdat naar Nederlands recht, de consument een veel betere positie heeft dan deze twee jarige termijn. Naar ons recht dient een product “deugdelijk” te zijn. Dit houdt in dat van veel producten verwacht mag worden dat deze langer meegaan dan twee jaar. En in deze gevallen kunt u de verkoper dus ook na die tweejarige termijn aanspreken volgens de Nederlandse wet.

Deugdelijk product
Wat een deugdelijk product is, is echter subjectief. Het product moet voor een bepaalde tijd zonder problemen te gebruiken zijn en voldoen aan de verwachtingen die u hier redelijkerwijs van mocht hebben. Ook dient er rekening gehouden te worden met het merk, de prijs, of het product nieuw of tweedehands is en wat voor informatie de verkoper verstrekt over het product. Per product kan het dus enorm uiteen lopen wat men ervan mag verwachten.

Wanneer een product niet deugdelijk is, is echter vrij goed te bepalen. Het product wat niet compleet, beschadigd, kapot, niet naar behoren werkt of waar een bepaalde eigenschap welke de fabrikant heeft toegezegd niet mogelijk is, wordt al snel geacht als een ondeugdelijk product.

Bewijslast
Bewijslast is echter wel een belangrijk punt. Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na aankoop, moet de verkoper bewijzen dat dit aan u te wijten is. Na deze termijn wordt de bewijslast omgedraaid en moet u als koper bewijzen dat het niet uw schuld is, maar het aan het product zelf te wijten is.

Fabrieksgarantie en verkopersgarantie
Over deze termen is ook veel misverstand, maar dit hoeft niet zo te zijn. Beide garanties zijn een aanvulling op de wettelijke garantie, deze is van bepaalde tijd en de termijn hiervan is afhankelijk van het product. In de meeste gevallen is dit een jaar, maar dat is zeker niet altijd het geval. Met name van belang hier is om te weten dat men altijd als eerst naar de verkoper van het product gaat. Met hem heeft u een koopovereenkomst afgesloten.

Nawoord
Zoals uit dit beknopte overzicht duidelijk is, kan garantie best een lastige kwestie zijn voor u als consument. Met name omdat verkopers vaak zelf ook niet weten hoe het precies in elkaar steekt. Kwesties zoals de kosten van reparatie, bezorging, de garantietermijn (heeft u deze nog wel als uw wasmachine na vier jaar stuk gaat?) e.d. maken het u moeilijk. Ook kunt u zich afvragen wat u heeft aan bijgekochte garantie. Heeft u hier wat aan? Of geeft u eigenlijk geld uit aan rechten die u al had? En dit zijn slechts enkele van de mogelijke struikblokken die u kunt tegenkomen. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en dan komen wij er samen uit.

Author Avatar

About the Author

No Comments