Concurrentiebeding anno 2014

24
Apr
2014
Posted by: Brandon Blokzijl  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments

Recentelijk is de Wet Werk en Zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. Vanaf 1 juli dit jaar zal er met de invoering van deze wet het een en ander veranderen voor werknemers en werkgevers. Het wetsvoorstel brengt belangrijke wijzingen met zich mee en voorziet onder meer in de invoering van een nieuw ontslagrecht, het inperken van de flexibiliteit van tijdelijke contracten om eerder door te stromen naar een vast contract en het verkorten van de WW-uitkering. Zo ook het concurrentiebeding welke flink onderhevig is aan wijzigingen.

Wat veranderd er per 1 juli 2014 voor het concurrentiebeding?
Met de invoering van de bovenstaande wet zou het volgende veranderen; een dergelijk ding kan alleen nog geldig worden overeengekomen wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een meerderjarige werknemer. Er is echter een uitzondering.

In bepaalde gevallen kan in een tijdelijke arbeidsovereenkomst ook een concurrentiebeding worden opgenomen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en dit schriftelijk in de overeenkomst wordt gemotiveerd.
 De term ‘zwaarwegend belang’ laat bijvoorbeeld ruimte open voor de werkgever. Of er echter sprake is van een dergelijk belang ligt bij de rechter.

Belangrijke toevoegingen in het wetsvoorstel.
In het wetsvoorstel zijn naast de wijzigingen van de huidige situatie, diverse nieuwe toevoegingen aangebracht. Voor zowel werknemer als werkgever zal er veel veranderen. Zo wordt er bijvoorbeeld een scholingsplicht geïntroduceerd, komt er een overbruggingsregeling voor kleine MKB werkgevers wat betreft de transitievergoeding en nog veel meer. Wij kunnen u hierin adviseren en wegwijs te maken, zodat u als werknemer of werkgever gereed bent voor de nieuwe situatie per 1 juli.

Vragen?
Als u vragen heeft over deze ontwikkelingen en wat de mogelijke gevolgen zijn voor u of uw bedrijf, neem dan contact met ons op. mr. Brandon Blokzijl geeft u hierover graag persoonlijk en deskundig advies.

Author Avatar

About the Author

No Comments