Ontslagrecht 2015 – De transitievergoeding

Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments
30
Oct
2014

De procedure Met ingang van 1 juli 2015 zullen er diverse veranderingen in het ontslagrecht gaan plaatsvinden. Een van die veranderingen heeft betrekking op de ontslagprocedure en de daaraan gekoppelde (mogelijke) vergoeding voor de werknemer. Indien tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag dient een werkgever naar huidig recht een keuze

Read more

De jungle van garantie – Hanteert Nederland een garantietermijn van 2 jaar?

Posted by: Brandon Blokzijl  /   Category: Consumentenrecht   /   No Comments
30
Oct
2014

Vaak krijg ik in mijn nabije omgeving van alles te horen over het begrip garantie en met name de garantietermijn in Nederland. Hele uitlopende verhalen hoe het bij ons is geregeld. Verwijzingen naar Europees recht terwijl men niet kan aangeven wat het inhoud. Hier wil ik verduidelijking in brengen. Europese Richtlijn Koop en Garantie Veel consumenten zijn onder

Read more

Arbeidsrecht: negatieve referentie

Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments
24
Sep
2014

In sollicitatieprocedures wordt er veelal gevraagd naar referenties. Ook u, als werkgever , zult u wel eens afgevraagd hebben welke informatie u mag verstrekken aan potentiële nieuwe werkgevers. In sommige situaties biedt de beëindigingovereenkomst duidelijkheid. Zo kan er in deze overeenkomst een geheimhoudingsbeding opgenomen zijn waarin vermeld staat dat zowel de ex-werkgever als de ex-werknemer geen

Read more

Concurrentiebeding anno 2014

Posted by: Brandon Blokzijl  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments
24
Apr
2014

Recentelijk is de Wet Werk en Zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. Vanaf 1 juli dit jaar zal er met de invoering van deze wet het een en ander veranderen voor werknemers en werkgevers. Het wetsvoorstel brengt belangrijke wijzingen met zich mee en voorziet onder meer in de invoering van een nieuw ontslagrecht, het inperken van

Read more

All rights reserved (©)

Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Auteursrecht / Intellectueel eigendomsrecht   /   No Comments
02
Apr
2014

De alom bekende aanduiding ‘All rights reserved’ en het Copyrightteken © lijken nog steeds volop vertegenwoordigd te zijn onder de werken van makers. Veel creatieve ondernemers veronderstellen dat zij met een dergelijke aanduiding het auteursrecht op hun werk kunnen claimen. Desalniettemin biedt de aanduiding slechts de schijn van veiligheid en heeft het als zodanig geen

Read more