Arbeidsrecht: negatieve referentie

24
Sep
2014
Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments

In sollicitatieprocedures wordt er veelal gevraagd naar referenties. Ook u, als werkgever , zult u wel eens afgevraagd hebben welke informatie u mag verstrekken aan potentiële nieuwe werkgevers.

In sommige situaties biedt de beëindigingovereenkomst duidelijkheid. Zo kan er in deze overeenkomst een geheimhoudingsbeding opgenomen zijn waarin vermeld staat dat zowel de ex-werkgever als de ex-werknemer geen uitspraken mag doen over de periode gedurende het dienstverband. Meer specifiek kan er ook in opgenomen zijn dat negatieve uitlatingen niet geoorloofd zijn.

Indien er echter geen beëindigingovereenkomst is opgesteld of indien een dergelijke bepaling ontbreekt is het ook niet zonder meer toegestaan om vrijelijk negatieve uitlatingen te doen. Dit kan immers in strijd zijn met het goed werkgeverschap. Bovendien kunnen de gegeven inlichtingen onrechtmatig zijn jegens de ex-werknemer. Dit kan het geval zijn indien er een onjuiste verklaring wordt afgelegd of indien de werkgever zelfstandig contact opneemt met de potentiële nieuwe werkgever en zich negatief uitlaat over de ex-werknemer.

Naast deze situatie kan het ook voorkomen dat u als werkgever gevraagd wordt om een getuigschrift op te stellen. In dat geval dient u als werkgever rekening te houden met de eisen uit artikel 7:656 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat er naar aanleiding van een te negatief of te positief opgesteld getuigschrift een schadevergoeding wordt gevorderd door de werknemer of nieuwe werkgever.

Heeft u twijfels over welke uitlatingen u beter wel of niet kunt doen? Of heef u te maken met een vordering tot schadevergoeding? Laat uw situatie dan beoordelen door de juristen van Arendsen & Blokzijl Juristen.

mr. M.C. Arendsen

Author Avatar

About the Author

No Comments