Ontslagrecht 2015 – De transitievergoeding

Posted by: Melissa Arendsen  /   Category: Arbeidsrecht   /   No Comments
30
Oct
2014

De procedure Met ingang van 1 juli 2015 zullen er diverse veranderingen in het ontslagrecht gaan plaatsvinden. Een van die veranderingen heeft betrekking op de ontslagprocedure en de daaraan gekoppelde (mogelijke) vergoeding voor de werknemer. Indien tussen werkgever en werknemer geen overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag dient een werkgever naar huidig recht een keuze

Read more

De jungle van garantie – Hanteert Nederland een garantietermijn van 2 jaar?

Posted by: Brandon Blokzijl  /   Category: Consumentenrecht   /   No Comments
30
Oct
2014

Vaak krijg ik in mijn nabije omgeving van alles te horen over het begrip garantie en met name de garantietermijn in Nederland. Hele uitlopende verhalen hoe het bij ons is geregeld. Verwijzingen naar Europees recht terwijl men niet kan aangeven wat het inhoud. Hier wil ik verduidelijking in brengen. Europese Richtlijn Koop en Garantie Veel consumenten zijn onder

Read more